Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc của Công ty CP Hà Đô – 756 SG rất chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy được tối đa năng lực của mình và được hưởng mức thu nhập xứng đáng với mức cống hiến cho doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Có chiến lược phát triển rõ ràng. Kinh doanh có hiệu quả, có nhiều tiềm năng phát triển tốt;

2. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng bài bản;

3. Phân công công việc rõ ràng đến từng phòng ban và người lao động;

4. Cấp trên gương mẫu: đi đầu trong sinh hoạt và công việc; dám chịu trách nhiệm;

5. Khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, đóng góp các ý kiến trong công việc, đưa các sáng kiến;

6. Kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của CBCNV;

7. Chế độ lương, thưởng – phạt rõ ràng; Phúc lợi tốt.